Anualitat 2021

Millora de l’envolupant de l’edifici municipal de Palau de Santa Eulàlia


Mosquit tigre i rosegadors


Festival FASTT


Rehabilitació del cementiri municipal, fase 1


Inversió al consultori local


Noves tecnologies


Servei de comptabilitat i gestió energètica i punt d’informació energètica