Anualitat 2021

Pressupostos Participatius de Palau de Santa Eulàlia


Subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals, any 2021


Actuacions en camins


Despeses culturals


Millora de l’envolupant de l’edifici municipal de Palau de Santa Eulàlia


Mosquit tigre i rosegadors


Festival FASTT


Rehabilitació del cementiri municipal, fase 1


Inversió al consultori local


Noves tecnologies


Servei de comptabilitat i gestió energètica i punt d’informació energètica