Informació al contribuent

Informació al contribuent

Llocs, horaris i sistemes de pagament

Calendari Fiscal 2020

TRIBUT
PERIODE COBRANÇA
ENTITAT GESTORA
IVTM
15 de març al 15 de maig
XALOC
IBI URBANA
1 de juny al 31 de juliol
XALOC
IBI RÚSTICA
1 de juny al 31 de juliol
XALOC
IAE
1 de setembre al 31 d’octubre
XALOC
TAXA VIVENDA
1 de setembre al 31 d’octubre
XALOC
TAXA CEMENTIRI
1 de setembre al 31 d’octubre
XALOC
AIGUA POTABLE
Trimestral
PRODAISA

 

 Tributs gestionats per XALOC

Durant el període de pagament voluntari, si no teniu domiciliats els vostres tributs, rebreu un tríptic amb el qual podreu pagar-los o domiciliar-los.

Per a qualsevol consulta o informació us podeu posar en contacte amb XALOC, personalment o per telèfon, a la següent oficina:

XALOC – Figueres

Oficina de l’Alt Empordà

C/ Nou, 48 17600 Figueres Telèfon: 972 50 13 65

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

 

Taxes gestionades per PRODAISA

Proveïments d’Aigua, SA

C/ Astúries, 9

17003 GIRONA

Tel. 972202078