Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9624 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial de la creació d'unes ordenances fiscals
Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9360 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9286 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Exposició pública de l'expedient 3/2020 de modificació de crèdits per habilitacions i suplements de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8464 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva de la memòria valorada de millora del C/ del Pou
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8272 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial del projecte de millora urbana del carreró de l'Església
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 7968 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial de modificació del Projecte d'adequació del camí de Palau i senyalització
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 7832 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 210-0 Edicte: 7964 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial del Projecte de rehabilitació del cementiri
Exercici: 2020 Bop: 192-0 Edicte: 7098 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Correcció d'errades de la publicació d'un anunci
Exercici: 2020 Bop: 184-0 Edicte: 6706 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019