Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11043 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva de diverses ordenances municipals
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 10960 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022 i següents
Exercici: 2021 Bop: 205-0 Edicte: 8887 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació provisional de modificació i establiment de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8593 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 171-0 Edicte: 7575 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Convocatòria per a l'elecció del jutge de pau titular i el jutge de pau substitut del municipi de Palau de Santa Eulàlia
Exercici: 2021 Bop: 169-0 Edicte: 7569 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva del projecte de millora de la Plaça de l'1 d'octubre
Exercici: 2021 Bop: 167-0 Edicte: 7517 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicia de l'expedient de modificació de crèdits 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6905 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Cessió d'ús d'unes finques
Exercici: 2021 Bop: 129-0 Edicte: 5877 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 122-0 Edicte: 5559 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació del padró de la taxa d'aigua corresponent al 1r trimestre de 2021