Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 184-0 Edicte: 6706 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 167-0 Edicte: 6221 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 6050 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial de la memòria valorada de millora del carrer del Pou
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4513 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva del Pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'anualitat 2020
Exercici: 2020 Bop: 82-0 Edicte: 2499 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2019
Exercici: 2020 Bop: 69-0 Edicte: 2265 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 16-0 Edicte: 505 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia
Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9276 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació de la modificació de la plantilla de personal per a 2019
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7626 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7617 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit