Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 51-0 Edicte: 1937 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 24-0 Edicte: 640 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Inici d'expedient de trasllat de restes dels nínxols del bloc 1 de cementiri
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 423 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal de Palau de Santa Eulàlia
Exercici: 2021 Bop: 16-0 Edicte: 296 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2020
Exercici: 2021 Bop: 16-0 Edicte: 292 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial del pressupost general 2021
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9624 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial de la creació d'unes ordenances fiscals
Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9360 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9286 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Exposició pública de l'expedient 3/2020 de modificació de crèdits per habilitacions i suplements de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8464 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva de la memòria valorada de millora del C/ del Pou
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8272 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial del projecte de millora urbana del carreró de l'Església