Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4911 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial del projecte de millora de la Plaça de l'1 d'Octubre
Exercici: 2021 Bop: 93-0 Edicte: 3946 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 del POUM
Exercici: 2021 Bop: 87-0 Edicte: 3737 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Informació pública de l'expedient de cessió d'ús de l'immoble amb referència cadastral núm. 7293005DG9679S0001FD
Exercici: 2021 Bop: 78-0 Edicte: 3173 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva de dos projectes
Exercici: 2021 Bop: 51-0 Edicte: 1937 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 24-0 Edicte: 640 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Inici d'expedient de trasllat de restes dels nínxols del bloc 1 de cementiri
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 423 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal de Palau de Santa Eulàlia
Exercici: 2021 Bop: 16-0 Edicte: 296 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2020
Exercici: 2021 Bop: 16-0 Edicte: 292 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial del pressupost general 2021
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9624 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial de la creació d'unes ordenances fiscals