Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5305 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 37-0 Edicte: 1532 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 3-0 Edicte: 11165 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d’aprovació definitiva d’una ordenança municipal
Exercici: 2018 Bop: 3-0 Edicte: 11161 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d’aprovació definitiva d’una ordenança municipal
Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9566 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança de tala dels arbres en terrenys forestals
Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9565 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana
Exercici: 2017 Bop: 121-0 Edicte: 5307 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de les finques compreses a l'àmbit del SUD-01 del Sector Tramuntana
Exercici: 2017 Bop: 114-0 Edicte: 5125 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'informació pública de la suspensió de llicències
Exercici: 2017 Bop: 102-0 Edicte: 4337 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 87-0 Edicte: 3578 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte de convocatòria pública per cobrir la plaça de jutge de pau titular i substitut del municipi