Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2014 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 38-0 Edicte: 1314 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci de ratificació de l'aprovació inicial de la modificació núm. 2 del POUM
Exercici: 2019 Bop: 34-0 Edicte: 1074 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'informació pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 3-0 Edicte: 11265 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 3-0 Edicte: 11260 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10727 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Rectificació de l'anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 del POUM de Palau de Santa Eulàlia
Exercici: 2018 Bop: 232-0 Edicte: 10425 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 del POUM
Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8864 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació inicial dels expedients 1/2018 i 2/2018 de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 184-0 Edicte: 8122 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2017
Exercici: 2018 Bop: 177-0 Edicte: 7993 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'informació pública d'un acord del Ple