Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8864 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació inicial dels expedients 1/2018 i 2/2018 de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 184-0 Edicte: 8122 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2017
Exercici: 2018 Bop: 177-0 Edicte: 7993 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'informació pública d'un acord del Ple
Exercici: 2018 Bop: 156-0 Edicte: 7151 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació provisional de l'expedient 1/2017 de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7111 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2018 i la plantilla de personal
Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5305 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 37-0 Edicte: 1532 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 3-0 Edicte: 11165 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d’aprovació definitiva d’una ordenança municipal
Exercici: 2018 Bop: 3-0 Edicte: 11161 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d’aprovació definitiva d’una ordenança municipal
Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9566 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança de tala dels arbres en terrenys forestals