Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 121-0 Edicte: 4941 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'exposició pública d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 115-0 Edicte: 4745 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 109-0 Edicte: 4601 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4113 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci de revocació de l'Ordenança reguladora de la talada d'arbres al municipi de Palau de Santa Eulàlia
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2014 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 38-0 Edicte: 1314 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci de ratificació de l'aprovació inicial de la modificació núm. 2 del POUM
Exercici: 2019 Bop: 34-0 Edicte: 1074 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'informació pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 3-0 Edicte: 11265 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 3-0 Edicte: 11260 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10727 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Rectificació de l'anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 del POUM de Palau de Santa Eulàlia