Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9276 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació de la modificació de la plantilla de personal per a 2019
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7626 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7617 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7616 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6202 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'informació pública de l'inici de l'expedient per a la dissolució de l'agrupació de les entitats locals de Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia per al sosteniment del lloc de treball de secretaria i intervenció
Exercici: 2019 Bop: 147-0 Edicte: 6099 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'informació pública de l'expedient de dissolució de l'agrupació per al sosteniment en comú del lloc de Secretaria entre els municipis de Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia
Exercici: 2019 Bop: 121-0 Edicte: 4941 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'exposició pública d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 115-0 Edicte: 4745 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 109-0 Edicte: 4601 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4113 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci de revocació de l'Ordenança reguladora de la talada d'arbres al municipi de Palau de Santa Eulàlia