Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9566 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança de tala dels arbres en terrenys forestals
Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9565 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana
Exercici: 2017 Bop: 121-0 Edicte: 5307 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de les finques compreses a l'àmbit del SUD-01 del Sector Tramuntana
Exercici: 2017 Bop: 114-0 Edicte: 5125 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'informació pública de la suspensió de llicències
Exercici: 2017 Bop: 102-0 Edicte: 4337 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 87-0 Edicte: 3578 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte de convocatòria pública per cobrir la plaça de jutge de pau titular i substitut del municipi
Exercici: 2017 Bop: 36-0 Edicte: 1227 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2017 Bop: 31-0 Edicte: 1036 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 4-0 Edicte: 11203 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l'antic ajuntament
Exercici: 2016 Bop: 237-0 Edicte: 10356 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14 - Taxa per la utilització de sales, d'equipaments municipals i material municipal