MOSQUIT TIGRE. INFORMACIÓ

El Programa general del mosquit tigre a la demarcació de Girona, us ofereix diferents vídeos descarregables perquè en feu difusió a través dels canals de comunicació de l’ajuntament (correu electrònic, xarxes socials…). Agrairem si ens etiqueteu a les vostres publicacions (@programatigre).

Vídeos disponibles actualment :


Especial Horts. Vídeo – Consells per evitar la cria del mosquit tigre

Els horts són espais on la presència de mosquit tigre és habitual i pot arribar a causar moltes molèsties als ciutadans que viuen o transiten per zones properes.

El mosquit tigre als horts hi troba molts objectes destinats a acumular aigua, com dipòsits o bidons. No hi ha cap problema en acumular aigua, si els dipòsits estan tapats hermèticament o amb tela mosquitera de malla fina. Si deixem forats més grans que un mosquit, la femella podrà entrar i realitzar la posta. D’aquesta manera s’acabarà reproduint i generarà molts mosquits.

Per altra banda, també és molt important capgirar els objectes que poden retenir aigua de pluja.

Les campanyes de sensibilització són necessàries perquè s’apliquin correctament els consells bàsics per evitar la proliferació del mosquit tigre. #mosquitigre #prevenció #horts #quenonhihagidepèndetu