Cria d’aus per autoconsum a Catalunya

Requisits mínims que garanteixen la sanitat animal i la innocuïtat dels productes, segons el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya | Tríptic informatiu