#JoEmQuedoACasa

Per tallar la cadena de contagis, us demanem que us quedeu a casa.