Projecte de millora urbana del carreró de l’església, setembre 2020