Consulta pública prèvia a la redacció dels avantprojectes de llei de governs locals de Catalunya i de l’Estatut dels municipis rurals