Anualitat 2022

Activitats esportives vàries


Actuacions en camins


Despeses culturals


Adquisició terreny per a la construcció d’HPO


Noves tecnologies


Festival FASTT


Finançament de l’Escola Rural de Palau de Santa Eulàlia