Projecte de millora urbana del carreró de l’església