Adequació del camí de Palau i senyalització del patrimoni cultural